23.12.10

A Barcelona:

1) Els semàfors estan al costat de la intersecció que no t'esperes
2) Quan vas a comprar et cobren exactament el que està marcat